WHITE:S
WHITE:M
GRAY:S ×
GRAY:M ×
BLACK:S ×
BLACK:M ×